Mattes bibliotekHöftledsdysplasi, och artros
 :: Näringsämnen, kosttillskott och smärtlindring ::    
  » Hyaluron 365 - Hyalurone - Hyaluronsyra  


Här har jag som totalt okunnig och nybörjare börjat samla ihop information om vad som kan ges till Elliott för att bromsa takten på utförsbacken av HD, förbättra leder och minska/ta bort smärtan.

Superkort introduktion om kompletteringsfoder

Glukosamin
smörjer och ger näring till brosket, hjälper till att återbygga ledbrosket.
Kondroitin förhindrar enzymernas nedbrytning av brosk.
MSM (organiskt svavel) Är antiinflammatoriskt och smärtlindrande och en viktig beståndsdel i proteinet kollagen och keratin som bygger upp bl.a. brosk, senor, muskler, bindväv.
C-vitamin stimulerar kroppens egen produktion av kortison och har en inflammationshämmande effekt.
Gurkmeja är en mera komplett kondroitinkälla, är antiinflammatoriskt.
Animalisk Omega 3 bygger upp ledbrosk.

Värt att veta och ha med sig är att vegetabilisk omega 6 bryter ner brosket i lederna!

Ett bra kosttillskott innehåller glukosamin, kondroitinsulfat och mangan.

I veterinärmedicinska studier har tydligen positiva effekter dokumenterats vad gäller glukosamin, kondroitinsulfat och mangan.

... och nu en längre beskrivning av de olika näringsämnena

Glukosamin är en naturlig byggsten i kroppen, inte bara för broskvävnad. Smörjer och ger näring till brosket vilket har visat sig vara nyckelfaktor i den process som skapar ny broskvävnad. Den hjälper till att återbygga ledbrosket. Med glukosamin kan du bromsa utveckling av artros och ta bort toppen av smärtorna.

Uppblandade glukosaminpreparat, dvs. de flesta av produkterna i handeln är uppblandade och innehåller glukosamin kopplat till ett av salten hydrochlorid (HCI) eller sulfat. Dessa salt är enbart "bärare" av glukosaminet. Saltet sulfat är tyngre än hydrochlorid. Om man då jämför samma mängd glukosamin-HCI och glukosaminsulfat, så innehåller glukosamin-HCI 23 % mer rent glukosamin. De flesta studier på hund är utförda med glukosamin-HCI.

Kondroitin fungerar som en "vätskemagnet" som gör denna vätska lättare åtkomlig för brosket och hindrar befintligt brosk från att brytas ner. Förhindrar enzymernas nedbrytning av brosk. De näringsämnen som brosket behöver erhålles från den omkringliggande vätskan som flödar runt leden.

MSM är en förkortning för Metyl-Sulfonyl-Metan, ett organiskt svavel. Det är antiinflammatoriskt och smärtlindrande. 1000mg = 1gr = 1 krm. Hund 20-30 ska ha 750 -1250 mg. Organiskt svavel är en viktig byggsten i kroppens produktion av aminosyror, proteiner, enzymer, hormoner och immunoglobulin. Organiskt svavel är något som finns i varenda cell i våra kroppar. Faktum är att det är kroppens åttonde mest förekommande ämne, i vikt räknat, och det är en viktig beståndsdel i proteinet kollagen och keratin som bygger upp bl.a. brosk, senor, hjärna, bindväv, muskler, skelett, päls och hovar. Organiskt svavel är med andra ord en av de viktigaste komponenterna för en frisk och välfungerande kropp. Muskler, senor och ben innehåller ungefär hälften av allt svavel i vår kropp. Även ledernas beståndsdelar innehåller svavel. MSM minskar trycket i cellerna (trycket orsakar smärta och inflammation) och ökar cellväggens permeabilitet (genomsläpplighet) så att skadliga ämnen lättare kommer ut och näringsämnen in.
MSM är inte skadligt för levern. En labrador får 1000mg/dag, men kan ges upp till 3000mg/dag.

Syraneutral c-vitamin kan ges i mycket högre doser än vanlig c-vitamin eftersom den är just syraneutral. Resultatet är att det stimulerar kroppens egen produktion av kortison, vilket har en gynsam effekt på onda leder till följd av bl a artros, växtvärk etc. Dessutom har det en inflammationhämmande effekt.

Omega 3 En hund med artros eller andra problem i leder bör vara försiktig med vegetabilisk olja. Vegetabilisk Omega 6 bryter ner brosket i lederna och det är det sista dessa hundar behöver. Animalisk Omega 3 bygger upp ledbrosk. Finns rikligt i fiskolja från viltfångad fisk, men välj inte av lax för i den finns det minst. Även vita kolhydrater belastar lederna, vete är värst. Omega 3 finns i fiskolja, ge då 40mg/kg hund/ dag! Omega 3 finns också i kapselform.

EPA är en Omega 3 fettsyra som blockerar de gener som producerar broskförstörande enzymer. EPA och DHA är fiskfetternas goda fettsyror.

Örter Boswellia är inflammationshämmande, smärtstillande och är bra vid led-& muskelbesvär, reumatism, artrit, inflammatoriska magsjukdomar och morgonstelhet.

Det finns även en ört som heter djävulsklo som är vanlig till hästar med ledproblem som även den är inflammationshämmande och smärtstillande. Den finns ofta i hästaffärer.

Ingefärsavkok sägs vara inflammationshämmande.

... för att avsluta med de olika preparat jag nu känner till

Glukosamintillskott:
Cosequin, kapsel, är "originalet".

Seraquin, tablett, innehåller även kondroitin, ett kusinpreparat till Cosequin.

Caniflex, pulver, innehåller även MSM, kondroitin, MSM och mangan. Caniflex finns nu i pump istället för pulverform. Glukosamin i flytande form ger bättre effekt. MSM-nivån är lite sänkt men beror på att den i högre form inte skulle bli löslig. Glukosamin och kondroitinhalten är höjd. Innehållsändringar gjort utifrån en studie gjord av Lancet i USA. Info enl samtal med Joakim på Ceva Vetpharma AB idag den 2007-09-20.

*** Cosequin, Seraquin & Caniflex är de kosttillskott som är testade och utvecklade för hund ***

Synflex, flytande form.
Curaflex.
Glucovett, innehåller även kondroitin och MSM, finns i hästförpackning hos Lantmännen/Granngården.
Bioglukomin, Lantmännen/Granngården.

Biverkningar: Glukosamin och kondroitin kan ge biverkningar i form av kräkning. Prova att vara utan 3 dagar och ge sedan halva dosen (underhållsdosen). Då är det inte säkert att hunden kräks.

Mängden: Vid behandling av artros rekommenderas oftast en större mängd, ca 250 - 500 mg/10 kg och dag av glukosamin, men det beror både på den enskilda hunden och på vilket glukosaminsalt som ingår i fodertillskottet. Välj helst kombinations- preparat med glukosamin och kondroitinsulfat.

Cosequin och Seraquin har liknande innehåll. Båda innehåller glukosamin och chondroitinsulfat. Cosequin innehåller även en manganförening, och Seraquin innehåller ett örtextrakt (gurkmeja). Sannolikt är effekten av Cosequin och Seraquin likartad, men de mest omfattande undersökningarna är gjorda på Cosequin. Såvitt jag vet finns Cosequin och Seraquin endast att köpa på kliniker och djursjukhus i Sverige. (Med. chefveterinär Lennart Sjöström, Regiondjursjukhuset Strömsholm Källa: Patientföreningen Hundartros

C-vitamin:
C-Flex och AscorFlex (det senare är billigare), är ett askorbat istället för en askorbinsyra, alltså inte lika jobbigt för magen.
Ester C, hälsokost.
Consbach C500, också hälsokost, mycket billigare än Ester C.

Hundar producerar själva C-vitamin, men kan behöva ett extra tillskott om det inte ingår i glukosamintillskottet.

Smärtlindrande:
Vid extra ont (enstaka tillfällen, överansträngning) kan man ge en liten bit av en magnecyl för att lugna den akuta smärtan, men inte om hunden har ont varje dag då bör man rådfråga en veterinär om vad som är lämpligast. Alvedon= det kan man ge, 1 tabl/20 kg. Magnecyl = 1 tabl/50 kg.
Aldrig ge innehållande ibuprofen...alltså Ibumetin, Ipren osv. Så Panodil är också ok.

Rimadyl och Metacam är samma sak fast i olika form. Tror att det är Metacamen som är "dotterprodukt" till Rimadylen. Metacam är i droppform.
Orudis som smärtlindrande är starkare än Rimadyl och Metacam.
Romefen är kanske ett alternativ för oss med hund som inte tål Metacam och Rimadyl.

Numera används även NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel som hämmar inflammation och inte är släkt med kortison).

Allmänt om biverkningar: Kombinationen av kortison + Orudis + c-vitamin + glukosamin kan vara vansklig då dessa läkemedel tillsammans kan öka risken för biverkningar i form av framför allt kräkningar och diarré men också störd koagulationsförmåga i blodet med blödningar, som kan vara allvarliga, som följd.

Artros/Artrit
Artros, ledytorna täcks av ett tunt lager ledbrosk. Vid artros tunnas ledbrosket ut och blir ojämnt och till slut förstörs brosket helt vilket innebär att ben ledar ben. Artros är det samma som benpålagring. Benpålagring gör ledvätskan mera vattning istället för seg, ledvätskan blir helt enkelt mindre näringsfylld och detta resulterar till slut i att ben nöter ben.

Artrit, är ledinflammation. Har läst att kycklingbrosk är bra att ge då.

Hur jämför man dos (och pris) mellan olika glukosaminprodukter?
Vid dosjämförelser (och även prisjämförelser) är det viktigt att jämföra mängd glukosamin och inte mängd av olika glukosaminsalter. Det sätt som hälsokostpreparaten är innehållsdeklarerade gör det däremot svårt för konsumenten att göra adekvata jämförelser. För en del preparat deklareras mängden av saltet glukosaminsulfat-kaliumklorid per tablett och för andra anges mängden av saltet glukosaminsulfat.

Den i litteraturen rekommenderade doseringen (t.ex. från Lancetstudien) motsvarar 1180 mg glukosamin per dag. För ett dagsintag av 1180 mg glukosamin behövs dagligen:

ca 1400 mg glukosaminhydroklorid eller
ca 1500 mg glukosaminsulfat eller
ca 2000 mg glukosaminsulfat - kaliumklorid (KCl).
Vid dosjämförelser (och även prisjämförelser) är det därför viktigt att inte enbart se till angiven mängd salt utan också ta hänsyn till hur mycket glukosamin det egentligen motsvarar. T.ex. innehåller det godkända läkemedlet Artrox 750 mg glukosaminhydroklorid per tablett vilket motsvarar 625 mg glukosamin.

Även om prisfrågan inte ingår bland Läkemedelsverkets uppgifter har en översiktlig kostnadsberäkning visat att priset per dagsdos om ca 1200 mg glukosamin är lägre för godkända läkemedel med glukosamin än för många glukosaminpreparat som såldes i hälsokosthandeln.

Övrigt
Källa www.helhetsdoktorn.nu: Glukosamin visade sig vara så verkningsfullt så det fick inte säljas längre som kosttillskott. De medel som fanns i hälsokostbutikerna är inte riktigt samma ämne som man nu kan köpa på recept eftersom hälsokostmedlen även innehöll svavel, ett ämne som också har betydelse för broskbildningen.
Glucomarin innehåller flera olika ämnen som har positiva effekter på uppbyggnaden av nytt brosk mellan lederna. I hajbrosk finns en naturlig källa av glukosamin (9%) samt ett liknande ämne som kallas kondroitin (17%). Dessa ämnen har visats ge minskad värk och ökad rörlighet hos personer med artros och antas även stimulera nybildningen av brosk i lederna.
Glucomarin är registrerat som kosttillskott och ska då kunna intas tillsammans med läkemedel med minimala risker. Dock är det relativt nytt på marknaden och innehåller även låga doser av Glukosamin.

Mycket bra förklaring av artrospyramiden finns på länken nedan!

» Artrospyramiden


Länk till jämförelsetabell av glukosaminpreparat

» JämförelsetabellLite om vitaminer

Vitamin A
Behövs för synen, hud och slemhinnor samt tillväxten.
Finns i bla lever och berikade margariner och mjölkprodukter. I grönsaker som betakaroten, ett ämne som kroppen vid behov omvandlar till A-vitamin (retinol). Betakaroten fungerar också som en viktig antioxidant.

Lever 100g ā 10-20 mg
Morötter 100g ā 1,6 mg
Grönkål 100g ā 0,8 mg

Rekommenderat dagligt intag:
Män: 1 mg
Kvinnor: 0,8 mg
Gravida kvinnor: 1 mg
Ammande: 1,2 mg
A-vitamin utsöndras långsamt. Därför räcker det med att äta t ex lever en gång i veckan.

Obs! Förgiftning har inträffat efter stora doser A-vitamin, mer än 15 mg eller 50 000 IE för vuxna per dag och under lång tid. Det rör sig här om fall där man av missförstånd tagit för stora doser; sådana mängder kan man normalt inte få i sig med födan. Betakaroten däremot omvandlas bara till vitamin A då kroppen behöver det. Det finns därför ingen risk för förgiftning med betakaroten.

Vitamin C
Behövs för typ allt. C-vitamin deltar vid bildning av kollagen i bindväven som stärker blodkärl, hud, tänder och skelett. Hjälper kroppen att ta upp järn ur födan. Cellernas försvar mot fria radikaler. Skyddar fettlösliga vitaminer och andra fettämnen i kroppen mot att oxidera (härskna).
Finns i färska bär, färsk frukt och de flesta grönsaker. Potatis har ganska låg halt, men eftersom vi äter den ofta och mycket blir den ändå en viktig C-vitaminkälla. Halten sjunker dock fram på vårkanten, eftersom C-vitaminet inte är särskilt lagringsdugligt.

Svarta vinbär 100g ā 210 mg
Grönkål 100g ā 120 mg
Blomkål 100g ā 70 mg
Vitkål 100g ā 60 mg
Apelsin 110g ā 60 mg
Röd eller grön paprika 30g ā 30 mg
Potatis 200g ā 22 mg

Rekommenderat dagligt intag:
Vuxna: 60 mg
Gravida kvinnor: 80 mg
Ammande: 100 mg

Vitamin E
Behövs för: Cellernas skydd mot fria radikaler
Finns i framför allt vegetabiliska oljor och margarin, grovt mjöl osv.

Vetegroddar 20g ā 7 mg
Sötmandel 30g ā 6 mg
Margarin 10g ā 1-5 mg
Rågmjöl, helkorn 30g ā 2 mg
Broccoli 100g ā 1 mg
Havregryn 30g ā 1 mg
Ägg 60g (1st) ā 1 mg

Rekommenderat dagligt intag:
Män: 10 mg
Kvinnor: 8 mg
Gravida kvinnor: 10 mg
Ammande: 11 mg

Folsyra
Behövs för proteinproduktion och celldelning.
Finns i lever, okokta grönsaker, fullkornsbröd mm. Namnet folsyra kommer av latinets folium, blad; gröna bladgrönsaker innehåller särskilt stora mängder.

Spenat 100g ā 0,2 mg
Nötlever 100g ā 0,1 mg
Potatis 200g ā 0,3 mg
Ägg 60g (1st) ā 0,01 mg
Mjölk 2dl ā 0,01 mg
Nötkött 125g ā 0,01 mg

Rekommenderat dagligt intag:
Vuxna: 0,2 mg
Gravida kvinnor: 0,4 mg
Ammande: 0,3 mg

Obs! Det rekommenderade dagliga intaget är ganska högt, eftersom folsyra är känsligt för värme. Stora förluster kan uppstå i tillagningen, speciellt vid långkok och varmhållning.

Magnesium
Behövs för nerv- och muskelfunktionerna samt för ett stort antal av de enzymer som behövs för att cellerna ska fungera.
Finns i gröna grönsaker, ärter och bönor med också i fisk, kött och spannmål.

Spenat 100g ā 88 mg
Mangold 100g ā 65 mg
Banan 135g ā 45 mg
Gädda 125g ā 44 mg
Havregryn 30g ā 43 mg
Brysselkål 85g ā 25 mg
Nötkött, innanlår 125g ā 23 mg
Gröna ärter, djupfrysta 75g ā 18 mg

Rekommenderat dagligt intag:
Män: 350 mg
Kvinnor: 300 mg
Gravida kvinnor: 450 mg
Ammande: 450 mg

Kalcium
Behövs för musklernas och nervernas funktion, benvävnaden samt blodets koagulering. Kalcium reglerar många av cellernas funktioner och behövs för vissa enzymers aktivitet.
Finns i mjölk och mjölkprodukter och vissa bladgrönsaker.

Grönkål 125g ā 310 mg
Lättmjölk 200g, 2 dl ā 220 mg
Ost (45+) 15g ā 120 mg
Sardiner i olja (med ben) 50g ā 96 mg
Musslor 100g ā 88 mg
Broccoli 75g ā 77 mg
Torsk 125g ā 36 mg
Nötkött (innanlår) 125g ā 35 mg
Ägg 60g (1st) ā 30 mg

Rekommenderat dagligt intag:
Män: 600 mg
Kvinnor: 800 mg
Gravida kvinnor: 1000 mg
Ammande: 1000 mg

Mangan
Behövs för cellens försvar mot fria radikaler. Deltar även i omsättningen av kolhydrater och fetter.
Finns i fullkornsprodukter, ris och nötter mm.

Lingon 50g ā 2 mg
Fullkornsbröd 30g ā 1 mg
Ris (ångkokt) torr vikt 30g ā 1 mg
Rågsikt 30g ā 1 mg
Vetegroddar 5g ā 1 mg
Sötmandel 30g ā 1 mg
Vetekli 5g ā 1 mg
Potatis 200g ā 0,2 mg

Rekommenderat dagligt intag:
Vuxna: 2,5-5 mg

Selen
Behövs för cellernas skydd mot fria radikaler. God funktion hos vissa vita blodkroppar i kroppens immunförsvar. Skydd mot tungmetaller.
Finns i bl a fisk och skaldjur

Musslor 125g ā 70 ĩg
Grislever 125g ā 40 ĩg
Renkött 125g ā 30 ĩg
Strömming, torsk 125g ā 20 ĩg
Räkor 100g ā 20 ĩg
Griskött 125g ā 10 ĩg
Ris (ångkokt) torr vikt 50g ā 10 ĩg
Ägg 60g (1st) ā 6 ĩg
Vetemjöl, rågmjöl 30g ā 1 ĩg

Rekommenderat dagligt intag:
Vuxna: 40 ĩg

Obs! Selen i stora doser kan vara skadligt. Man kan dock utan risk äta upp till 200 ĩg per dag. Första varningstecknet att man har mumsat i sig för mkt Selen är att man börjar dofta vitlök.–  ' Näringsämnen, kosttillskott och smärtlindring ' uppdaterad 2007-09-20  –